E-mail Marketing

Připravit. Odeslat. Změřit.
Přejděte k nám a snižte náklady na rozesílku o 10% a více.

Co nabízíme?

Jak pracujeme?

Vy připravíte podklady, my se postaráme o zbytek!

Dodání podkladů

Sběr a zpracování podkladů (informace a obsah emailu, databáze příjemců)

Tvorba newsletteru

Příprava HTML šablony, implementace databáze, poslání testovací emailu

Rozesílka

Kontrola a spuštění rozesílky

Report statistik

Vytvoření detailního reportu statistik po 7 dnech, kdy je k dispozici dostatek dat

Statistiky

Kontaktujte nás

Chcete-li si objednat rozesílku newsletterů, zeptat se na cenu nebo na otázku, na kterou jste zde nenašli odpověď, použijte následující formulář.

MailSender - Email marketing